วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556

นครศรีฯ ต้อนรับคณะทูตานุทูต ตาม “โครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลก”คณะทูตานุทูตลงพื้นที่นครศรีธรรมราช เยี่ยมชมแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม และพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตามโครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลก
      
       วันที่ 16 ส.ค.56 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับคณะทูตานุทูต ตามโครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลกระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ในการเยี่ยมชมพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีเบื้องต้น ในการเสนอเป็นแหล่งมรดกโลก โดยกระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการวัฒนธรรมสัญจรแหล่งมรดกโลกสำหรับทูตานุทูต ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช
      
       นำโดย นายอดิศักดิ์ เบญจศิริวรรณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม และ น.ส.จันทร์สุดา รักษ์พลเมือง รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีเอกอัครราชทูต พร้อมภริยา เลขานุการเอกอัครราชทูต จาก 27 ประเทศ พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้ากระทรวงวัฒนธรรม และสื่อมวลชน รวมจำนวน 65 คน
      
       เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นบัญชีเบื้องต้น (Tentative List) แห่งใหม่ในประเทศไทย คือ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทูตานุทูต และก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการจัดการแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืนต่อไป
      
       คณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เวลา 08.00 น. จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปประวัติจังหวัดนครศรีธรรมราช จากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมพื้นบ้านคีรีวง อ.ลานสกา และเวลา 18.00 น. งานเลี้ยงรับรองพร้อมชมการแสดงทางวัฒนธรรม ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลตัส โดยมี นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน มีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชนร่วมให้การต้อนรับ
      
       นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ระบุว่า ในวันรุ่งขึ้น (17 ส.ค.) คณะทูตานุทูตเข้าเยี่ยมชมพระบรมธาตุ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมทั้งรับฟังบรรยายสรุปถึงความคืบหน้าในการจัดทำเอกสารทางวิชาการเพื่อประกอบการเสนอเป็นแหล่งมรดกโลกในอนาคต รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน พร้อมร่วมริ้วขบวนแห่ผ้าพระบฏ นำห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แล้วเดินทางไปเยี่ยมชมศูนย์หัตถกรรมและสินค้าพื้นเมือง (ร้านศรีนคร) เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนังตะลุงสุชาติ ทรัพย์สิน แล้วเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
      
       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นับเป็นโอกาสอันดีที่จังหวัดนครศรีธรรมราช จะได้นำเสนอถึงความสำคัญของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้ ที่เสนอต่อศูนย์มรดกโลก องค์การยูเนสโก ซึ่งได้ขึ้นไว้ในบัญชีเบื้องต้นแล้ว แก่คณะทูตานุทูตในครั้งนี้ ให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวต่างประเทศ ว่า หลักเกณฑ์การขึ้นมรดกโลก ของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จำนวน 3 ข้อ มีอะไรบ้าง
      
       คือ ข้อที่ 1 การเป็นตัวแทนในการแสดงผลงานชิ้นเอกที่จัดทำขึ้นด้วยการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดของมนุษย์ ข้อที่ 2 เป็นอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
      
       และข้อที่ 6 มีความคิด หรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์ รวมทั้งจะได้รับฟังข้อเสนอแนะจากคณะทูตานุทูตในการนำมาปรับปรุงแก้ไขในด้านต่างๆ ต่อไป ซึ่งจะส่งผลดีต่อการนำเสนอให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เป็นมรดกโลกอย่างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: