วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ลูกจ้าง สธ.ทั่วประเทศเตรียมเคลื่อนไหวหลังถูกลดค่าจ้างไม่เป็นธรรมสมาพันธ์ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุขจากทั่วประเทศ เตรียมเคลื่อนไหวหลังจากถูกกดดันด้วยการจัดระเบียบเรื่องการจ้าง และนำไปสู่การลดค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรม
      
       เมื่อเวลา 12.30 น. วันที่ 24 ก.ค.56 ที่โรงพยาบาลมหาราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายประสิน นาคกราย ประธานสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย และนายโอสถ สุวรรณเศวต รองประธานฝ่ายประสานงาน ได้ร่วมกับลูกจ้างนอกงบประมาณของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช กว่า 150 คน ออกแถลงการณ์ในนามสมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย เพื่อให้กระทรวงสาธารณสุข ทบทวนร่างระเบียบพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อลูกจ้างในกระทรวงจำนวนมาก
      
       โดยใจความสำคัญของแถลงการณ์นั้น ได้ระบุถึงแบบแสดงเจตนาของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงในการขอประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ระเบียบนี้ไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ และยังสั่งการให้ลูกจ้างยินยอมลงลายมือชื่อในแบบฟอร์มเข้ารับการประเมิน และข่มขู่ว่า หากลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อเข้ารับการประเมินจะถูกเลิกจ้าง หรือจ้างแบบรายวัน รายคาบ และยังพยายามทำลายความสามัคคีของลูกจ้างโดยแบ่งแยกลูกจ้างออกเป็น 2 กลุ่ม โดยอ้างว่า กลุ่มคนจำนวนมากจะได้รับประโยชน์จากการปรับค่าจ้างที่สูงขึ้น ส่วนอีกกลุ่มบอกว่าต้องยอมเสียสละเพื่อคนส่วนใหญ่ เป็นการแสดงเจตนาที่บิดเบือน และไม่จริงใจ แถลงการณ์ตอนหนึ่งระบุ
      
       ขณะที่ นายโอสถ สุวรรณ์เศวต รองประธานสมาพันธ์ ฝ่ายประสานเปิดเผยว่า ระเบียบดังกล่าวนั้นจะเป็นการลิดรอนสิทธิ และส่งผลให้ลูกจ้างที่มีอายุงานยาวนานมากกว่า 10 ปี ได้รับผลกระทบ บางรายมีอายุงานกว่า 30 ปี มีเงินเดือนไม่ถึง 9,800 บาท และจะได้รับผลกระทบถูกปรับลดเหลือเพียง 9,480 บาท โดยระเบียบใหม่ที่ผู้ที่มีอายุงานมากกว่า 10 ปี ดูเหมือนว่าจะขึ้นเงินเดือนให้ 25 เปอร์เซ็นต์ แต่อำพรางไว้ว่า ขึ้นในอัตราแรกจ้าง เงินเดือนจะลดลงทั้งหมด และระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขร่างขึ้นโดยไม่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งขึ้น ส่งผลทำให้เงินเดือนจะต้องลดลง และผลกระทบในด้านอื่นๆ อย่างกว้างขวางต่อลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1.2 แสนคน ทั่วประเทศ โดยในวันที่ 5 สิงหาคม ตัวแทนลูกจ้างจากกระทรวงสาธารณสุข อย่างน้อยจาก 44 จังหวัด จะเดินทางไปแสดงเจตนารมณ์ในการปกป้องสิทธิของลูกจ้างอย่างถึงที่สุดเพื่อความเป็นธรรม


ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: