วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

นครศรีฯ จ่อเดือด! ผู้ว่าฯ ตั้งกรรมการเดินหน้าโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวไทร ท่ามกลางแรงต้านของคนพื้นที่


โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินหัวไทรจ่อเดือด ผู้ว่าฯ นครศรีธรรมราช ตั้งคณะกรรมการศึกษาเดินหน้าประชุมนัดแรกเตรียมเที่ยวเกาหลีใต้ อ้างดูงานโรงไฟฟ้า ขณะที่ภาคประชาชนเดินหน้าค้านกลางวงจนเวทีประชุมล่ม ซ้ำลือสะพัดเตรียมเด้ง หน.ศูนย์ถ่านหินหัวไทร ลดแรงต้าน
           เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 ก.ค.56 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการการมีส่วนร่วมโครงการศึกษาโรงไฟฟ้าเทคโนโลยีถ่านหินสะอาดในเขตพื้นที่หัวไทร ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ถูกแต่งตั้งโดย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่มีการลงนามไปเมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา และมีการออกประกาศจังหวัดนครศรีธรรมราช แต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
      
       โดยคณะกรรมการชุดนี้ได้ถูกนำมาจากภาคส่วนต่างๆ โดยตำแหน่งทั้งหมด ทั้งภาครัฐ และเอกชน รวม 41 ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานโดยตำแหน่ง และมีนายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเลขานุการ นายไกรโชค ผลชีวิน ผช.ผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กฟผ. เป็นกรรมการจากฝ่าย กฟผ.เข้าร่วมด้วย ซึ่งได้มีการเรียกประชุมเป็นนัดแรก
      
       ขณะเดียวกัน ได้มีประชาชนจำนวนมากจาก อ.หัวไทร ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแห่งนี้จำนวนหนึ่งเข้าร่วม โดยมีความพยายามขัดขวางจากเจ้าหน้าที่โดยอ้างว่าเป็นการประชุมของคณะกรรมการ ไม่เกี่ยวกับภาคประชาชน แต่ในที่สุดไม่สามารถขัดขวางได้
          อย่างไรก็ตาม ก่อนการประชุมปรากฏว่า ทางเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ ค่อนข้างตึงเครียดกับสถานการณ์ และรอประธานในที่ชุมจนเวลาล่วงเลยนัดหมายไปกว่า 1 ชั่วโมง ปรากฏว่าผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ไม่ได้เข้าร่วมประชุม โดยแจ้งว่าติดราชการ ส่งผลให้ นายอุทัย ภูริพงศธร พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการต้องดำเนินการประชุมแทน โดยมีวาระสำคัญคือ การแจ้งถึงโครงการนำคณะกรรมการทั้งหมดไปศึกษาดูงานในประเทศเกาหลีใต้ โดยมีเหตุผลที่สำคัญคือ การไปดูงานโรงไฟฟ้าของประเทศเกาหลีใต้
      
       และหลังจากการประชุมเริ่มไปได้เพียง 15 นาที นายอุทัย ได้อธิบายถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตามคำสั่งแต่งตั้งนี้ ปรากฏว่า ชาวบ้านจาก อ.หัวไทร รวมทั้งแกนนำได้แสดงการคัดค้านด้วยการถือป้ายข้อความต่างๆ เต็มห้องประชุม ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น
      
       ขณะที่นายประเสริฐ คงสงค์ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอหัวไทร ได้สอบถามถึงที่ไปที่มาของการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดนี้ รวมทั้งความชอบธรรมในการแต่งตั้ง สืบเนื่องจากความพยายามในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง เมื่อกว่า 2 ปีที่ผ่านมา ได้ล้มเหลว ซึ่งชัดเจนว่าประชาชนปฏิเสธโรงไฟฟ้าถ่านหิน 
          ประกอบกับ นายประกอบ คงพรหม แกนนำภาคประชาชน และนายครองศักดิ์ แก้วสกุล ประธานเครือข่ายรักษ์บ้านเกิดลุ่มน้ำปากพนัง ผลัดเปลี่ยนกันอภิปรายถึงความไม่ชอบธรรมของการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ สืบเนื่องจากความล้มเหลวของการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นไปแล้วถึง 2 ครั้ง และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เองได้ทำหนังสือแจ้งมาแล้วว่า ไม่มีแผนที่จะก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ อ.หัวไทร มาตั้งแต่ปี 2554 ดังนั้น การจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เพื่อเดินหน้าต่อไปเท่ากับเป็นการหลอกลวงชาวบ้านในพื้นที่
      
       ความตึงเครียดได้มีมากขึ้น ขณะที่นายไกรโชค ผลชีวิน ผช.ผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อม กฟผ.มีสีหน้าที่ไม่สู้ดีนัก เมื่อนายสุกิจ เนียมรินทร์ กำนันตำบลหน้าสตน ได้ขึ้นพูดแสดงความไม่พอใจกลุ่มประชาชนที่มาคัดค้าน ก่อนที่จะเดินปรี่เข้าไปหานายประเสริฐ คงสงค์ ประธานอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอำเภอหัวไทร หลังจากนั้น ได้มีการห้ามปรามก่อนที่สถานการณ์จะคลี่คลาย และการประชุมไม่สามารถเดินต่อไปได้ต้องปิดประชุมลงในที่สุด
           อย่างไรก็ตาม ในการแต่งตั้งคณะกรรมชุดนี้ขึ้นมาของ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำให้สถานการณ์ในการต่อต้านโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ทวีความตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง
      
       ส่วนความเคลื่อนไหวทางด้านการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ข้อมูลพัฒนาพลังงานไฟฟ้านครศรีธรรมราช (ศูนย์เตรียมการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน) มีกระแสข่าวว่า ผู้บริหารระดับสูงเตรียมที่จะปรับเปลี่ยนบุคลากร โดยอาจมีการโยกย้ายนายสัณห์ เงินถาวร หัวหน้าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้ไปประจำที่โรงไฟฟ้าจะนะแห่งที่ 2 แทน และอาจมีการปรับเปลี่ยนเอา นางพัชรา เด่นวรกุล ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญงานด้านมวลชนสัมพันธ์ มาทำหน้าที่แทน เพื่อลดแรงต้านจากชุมชน และชาวประมงชายฝั่งที่แสดงการคัดค้านอย่างหนัก แต่ทั้งนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นหลังจากผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้มอบนโยบายแล้ว
ข้อมูลจาก.. ASTV Manager ภาคใต้

ไม่มีความคิดเห็น: